• URA-valmennus

  • Liiketoiminnan kehittäminen

  • Insights- valmennus

  • Henkilövalinnat

  • Johtaminen

Johtamistyylimittaus on suosittu työkalu kun esimies tai johtaja haluaa kehittyä paremmaksi johtajaksi.

Kollegat ja alaiset antavat nimettömänä palautteen mittauksen kohteena olevasta esimiehestä.
Mittari mittaa luotettavasti johtamistyön olennaiset osa-alueet.

Mittaukseen kuuluu aina informaatiotilaisuus ja usein henkilökohtainen ohjaus jokaiselle palutteen antajalle. Haluamme näin varmistua, että jokainen palutteen antaja antaa vastauksensa "oikeassa hengessä".

Mittaukseen kuuluu myös esimiehen oma näkemys omasta johtamistyylistään ja aina myös palautetilaisuus esimiehelle itselleen ja usein myös  palautteen antajille.

Esimies saa myös selkeän, kirjallisen koosteen tuloksista ja ohjeet mihin alueisiin hänen tulisi erityisesti kiinnittää huomiota parantaakseen johtamistyötään ja samalla tuloksiaan.

Useimmat asiakkaamme toistavat mittauksen vuosittain ja näin voimme räätälöidä heille tehokkaan täsmäkoulutuksen joka kohdistuu juuri oikealle osa-alueelle.

Johtamistyylimittaus kuuluu myös olennaisena osana Jet Pro-johtamiskoulutukseen.

Kiinnostaako? Soita konsultti ja valmentaja Jari Aholle ja kysy lisää puh. 0500-652 556.

Yrityksen ongelmat ovat aina tavalla tai toisella johtamisongelmia!