• URA-valmennus

  • Liiketoiminnan kehittäminen

  • Insights- valmennus

  • Henkilövalinnat

  • Johtaminen

LAUSUNTO

                                                                                                                                                 18.12.2006

 
Konsultti Jari Aho kouluttajana

 

Pieksämäen metsäoppilaitos on toteuttanut metsäkone- ja puunkuljetusyrittäjille, yrittäjäpuolisoille ja sukupolven vaihdokseen valmistautuville nuorille  suunniteltua ESR-rahoitteista Metsäalan yrittäjänä 2000-luvulle koulutusta v. 1996 - 1998 ja v. 1999 alkaen Mikkelin amk:n yrityspalvelun toteuttamana v. 1999-2000. Vuosina 2001-2003 koulutuksen nimenä on ollut Kone- ja kuljetusyrittäjänä 2000-luvulla ja kohderyhmä on laajentunut metsäalalta myös muille suoritealoille, kuten esim. maarakennusalalle. 

Koulutus on ollut kestoltaan 416 tuntia ja se on sisältänyt n. 40 pitkää lähiopetuspäivää (8-10 t/pv) ja lisäksi osallistujien oman yrityksen toimintaan liittyvää itsenäistä työskentelyä.Koulutukseen on projektiaikana osallistunut hieman yli 1000 henkilöä, joista naisia on lähes 200. Yrityksiä on mukana ollut n. 850.

Kursseja on ollut 33 ja ne on toteutettu 12 maakunnassa (maakunnallisten ESR-päätösten mukaisesti), joten toiminta on ollut valtakunnallista.

Koulutuskokonaisuus on ollut todennäköisesti Suomen laajin yritystoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen keskittynyt projektisarja, joka palkittiin v. 2003 opetusministeriön Aikuisneuvoston myöntämällä valtakunnallisella Aikuiskoulutuksen laatupalkinnon 1. sijalla.

Vaativan kokonaisuuden toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman ammattitaitoisia ja sitoutuneita yhteistyökumppaneita ja alan erityispiirteisiin paneutuvia kouluttajia.

Koulutus on painottunut taloudellisena yrityksenä toimimisen kehittämiseen yrityksissä, oman persoonallisuuden ja toimintatavan tunnistamiseen ja henkilökohtaisen myyntityön merkityksen ymmärtämiseen sekä yrityskohtaisten laatujärjestelmien tekoon.

Konsultti Jari Aho on toiminut kouluttajana kaikilla kursseilla ja hän on toteuttanut erinomaisella tavalla Henkilökohtainen myyntityö ja neuvottelutaito-osuuden jonka pituus on ollut 4 lähiopetuspäivää ja lisäksi itsenäistä työskentelyä.

Erityistä mielenkiintoa kurssilaisten keskuudessa on herättänyt Insights-henkilöanalyysin antaman informaation käyttö päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa ja itsensä tunnistamisessa sekä kehittämisessä. Insights-valmennus on osoittautunut suositeltavaksi työkaluksi mm. ihmisten erilaisuuden ymmärtämisessä, yrityksen johtamisessa ja neuvottelutilanteissa.

Yrittäjien antama palaute on ollut erittäin positiivista ja Jari Aho on saanut heidät miettimään omaa toimintaansa ja kiinnostumaan toiminnan kehittämisestä myös henkilöstötasolla ja ihmistuntemuksen merkityksestä neuvottelutilanteessa.

Oman lisänsä koulutuksen vaikeuteen on tuonut aihepiirin ”vieraus” koulutettavien keskuudessa. Uskon, että ryhmän innostamisessa ja luottamuksen hankkimisessa on tehty kova työ joka on myös palkittu erinomaisella koulutuspalautteella.

Yhteistyömme jatkuu edelleen uusien koulutusten merkeissä.

Anita Törn

palvelupäällikkö ,projektien johtaja